Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään yksityisyyttä koskevat oikeutesi ja sitoumuksemme rekisterin pitäjänä henkilötietosi suojaamisessa.

Viimeisimmät muutokset 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Apix Messaging Oy (jäljempänä Apix) 
Y-tunnus 2332748-7 
Sinikalliontie 7 
02630 Espoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Veli-Matti Sahlberg, (09) 4289 1324.

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen servicedesk@apix.fi.

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Apix toimii rekisterinpitäjänä silloin, kun Apix kerää henkilötietojasi sinusta asiakkaan tai liidin edustajana, Apixin palvelusovellusten käyttäjänä tai työnhakijana.

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen.

Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakassuhteidemme hoitamiseen, Apixin tai sen yhteistyökumppaneiden kohdennettuun tiedottamiseen, suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin. Tämän lisäksi saatamme käsitellä henkilötietojasi palveluidemme kehittämiseen ja tietoturvaan liittyen.

Edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on Apixin liiketoimintaan liittyvät intressit, jotka eivät ole ristiriidassa yksityisyyttä koskevien oikeuksiesi kanssa.

4. Säilyttäminen

Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterissä määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi ja sovellettavien lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Poistamme keräämämme henkilötiedot sen jälkeen kun niitä ei enää tarvita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tyypillisesti seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema

Rekisterissä voi olla myös muita yllämainittuihin tietoihin rinnastettavia tietoja. Rekisteriin tallennetaan esimerkiksi tietoja asiakassopimuksista, sekä asiakaspalvelu- ja projektityön aikana asiakkaan ilmoittamia tietoja.

Rekisterinpitäjänä Apix ei käsittele arkaluontoisia henkilötietojasi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja kerätään henkilöltä itseltään muuan muassa rekisterinpitäjän verkkosivuilla (yhteydenottolomakkeet, materiaalilataukset, uutiskirjeen tilauslomakkeet, tapahtumiin ilmoittautumiset), sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, käyntikorteista, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteet, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Rekisteriin kootaan tietoja myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä ja ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille. Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietojasi käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietosi säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Apixin tietoturvakäytännöt on kuvattu täällä: https://www.apix.fi/gdpr/.

9. Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei kuitenkaan voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta perustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen: servicedesk@apix.fi.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.